Studnařství Petr Klikar

TECHNOLOGIE

technika

vrtné soupravy

 • WIRTH B1A V3S
 • WIRTH B1A pásová

kompresory

 • ATLAS COPCO XRHS 396 MD
 • INGERSOLL RAND 21/215

ponorná kladiva

 • SANDVIK 4, 5, 6 - 8 palců
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

vrtané studny

Námi vrtané studny realizujeme za následujících podmínek.

 • vytyčení pramene
 • vrtné průměry 305, 254, 203, 192, 180 mm
 • vystrojovací materiál PVC 225, 160, 140, 125 mm
 • filtrace použitím vodárenského písku frakce 1.6/4 mm kolem perforovaných sekcí vytvoříme filtrační vrstvu, která účinně brání pronikání hrubých nečistot do vrtu
 • záruka na provedené práce dle zákona
realizace vodního zdroje

Vrtaná studna - realizace na základě stavebního povolení – časová náročnost vyřízení 12 – 20 měsíců.

Průzkumný hydrogeologický vrt- potřebná dokumentace:

 • §14 odst. 1 písm. c)zákona č. 254/2001 Sb. průzkumné práce projektované v ochranných pásmech zdrojů podzemní vody a zátopových území, pro realizaci musí být vydáno povolení vodoprávního úřadu
 • §17 odst. 1 písm. i) zák. č. 254/2001 Sb. ( platnost od 1. 1. 2019 ) průzkumné práce nejsou projektovány v ochranných režimech podzemních vod ani zátopových území, nevztahuje se na ně povolovací řízení dle § 14 zák. č. 254/2001 Sb., pro realizaci musí být vydán formou rozhodnutí souhlas vodoprávního úřadu

časová náročnost, vyřízení trvá cca 4 – 6 měsíců, pokud se neodvolá žádný z dotčených orgánů.

struktura studny
schéma vrtané studny

 • Zhlaví - standardní uzávěr vrtu
 • Zához - navrtaný materiál
 • Těsnění - oddělení svrchních vod (cement, jíl)
 • Obsyp - vodárenský filtrační písek (frakce 1,6/4 mm)
 • Pažení - ocelová roura, úvod vrtu
 • Perforace - perforovaná část výstroje, místa pro vtékání vody
 • Místo pro čerpadlo - ideální umístění čerpadla, plná roura
 • Kalník - místo pro usazování kalů
vrty pro tepelná čerpadla

Ve spodní vrstvě půdy ,,geotermální vrstvě“ se skrývá zdroj tepla, který je možno využívat k vytápění tepelným čerpadlem. Tento způsob vytápění vyžaduje minimum prostoru a hlubinný vrt je možno provést i na nejmenších parcelách. Proto představuje nejlepší řešení při vytápění geotermální energií.

Hlubinné vrty pro tepelná čerpadla je možné realizovat na základě stavebního povolení jako předem povolenou stavbu.

Nebo jako průzkumné dílo dle vypracovaného prováděcího projektu. Vyjádření příslušných orgánů a organizací se liší, záleží v jakém ochranném pásmu se nachází pozemek na kterém budou vrtné práce provedeny.

§14 odst. 1 písm. c) zák. č. 254/2001 Sb.
§17 odst. 1 písm. i) zák. č. 254/2001 Sb.

Vrty pro tepelná čerpadla pro instalaci jednoho nebo dvou okruhů s dodávkou kolektoru.

 • práce prováděné bezprašnou technologií
 • hloubka vrtů max. 150 m, průměr vrtu 146 mm
 • záruka na provedené práce dle zákona
 • záruka na kolektory 10 let
struktura tepelne cerpadlo
schéma tepelného čerpadla
Studnařství Petr Klikar - 2012 | webdesign kosken.com